Skip to content

Telefon: +31.647310776 Whatsapp: +31.647310776


Menu

Advocatenkantoor
Raluca Pocovnicu

Rotterdam Advocatenkantoor en Juridische Diensten

Over Mij

Avocat roman in Olanda - Raluca Pocovnicu

Ik ben afgestudeerd aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Boekarest in de lichting van 2009 en werd in 2010 lid van de Orde van Advocaten in Bacău. In 2012 heb ik het Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu opgericht, waarbij ik me voornamelijk richt op de volgende rechtsgebieden: burgerlijk recht, handelsrecht, familierecht, arbeidsrecht en verzekeringsrecht.
Vanaf september 2023 ben ik ook geregistreerd als advocaat bij de Orde van Advocaten in Rotterdam onder artikel 16, lid h) van de Advocatenwet, waarmee ik hier het Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu heb geopend. Als Europees advocaat, geregistreerd onder de genoemde bepalingen, heb ik het recht en de mogelijkheid om alle typische activiteiten van het advocatenberoep in Nederland uit te voeren, behalve rechtsbijstand in de rechtbank. Momenteel kan ik alleen samen met een lokale advocaat zaken in de rechtbank afhandelen. Hiervoor werk ik samen met enkele van de meest gerenommeerde advocaten in Nederland voor rechtsbijstand.
Ik heb ervoor gekozen dit Europese advocatenkantoor te openen als reactie op een behoefte binnen de Roemeense gemeenschap in Nederland aan juridische diensten verleend door Roemeense advocaten. Dit vergemakkelijkt het overwinnen van taal-, sociale of culturele barrières die soms ontstaan.
Gevestigd in Rotterdam, maar met een wereldwijde visie, dient het advocatenkantoor dat ik leid cliënten bij het oplossen van hun juridische problemen, zowel in Nederland als in Roemenië.

Het Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu in Nederland richt zich voornamelijk op de volgende cliënten categorieën:

  • Roemeense burgers die in Nederland wonen of die juridische zaken hebben in Nederland of Roemenië, evenals Roemeense bedrijven die in Nederland opereren of daar zaken doen. Vanaf 2023 wonen er officieel ongeveer 40.000 Roemenen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door de jaren heen is het aantal actieve Roemeense bedrijven in Nederland aanzienlijk toegenomen. De juridische problemen waarmee de Roemeense gemeenschap in Nederland wordt geconfronteerd, zijn gevarieerd, waaronder contractuele juridische problemen (variërend van huurovereenkomsten tot arbeidscontracten), internationale erfenissen, problemen die voortvloeien uit arbeidsongevallen of verkeersongevallen, echtscheidingen, administratieve sancties en geschillen tussen individuen of tussen individuen en bedrijven.
    Roemeense burgers die zich in Nederland hebben gevestigd, krijgen vaak te maken met juridische problemen in Roemenië. In dergelijke gevallen kan ik hen bijstaan, gezien mijn meer dan 13 jaar ervaring in het Roemeense rechtssysteem.

  • Nederlandse burgers/bedrijven die activiteiten in Roemenië ontplooien of die juridische zaken hebben in Nederland of Roemenië, evenals Roemeense bedrijven die in Nederland opereren of daar zaken doen. De Roemeense gemeenschap in Nederland wordt geconfronteerd met diverse juridische uitdagingen zoals contractuele geschillen, internationale erfenissen, arbeidsongevallen of verkeersongevallen, echtscheidingen, administratieve straffen en rechtszaken met betrekking tot individuen of commerciële entiteiten.
    Roemeense staatsburgers in Nederland worden vaak geconfronteerd met juridische kwesties in Roemenië. Mijn uitgebreide ervaring in het Roemeense rechtssysteem stelt me in staat om in deze situaties ondersteuning te bieden.
    In overeenstemming met de Nederlandse wet heeft het advocatenkantoor Raluca Pocovnicu momenteel geen stichting voor derdengelden en kan daarom geen derdengelden ontvangen of beheren. Indien nodig zullen we in de toekomst een dergelijke stichting oprichten.
    In onze praktijk zijn we toegewijd aan het aanbieden van gepersonaliseerde juridische diensten in het privaatrecht, die een breed scala aan gebieden omvatten, waaronder burgerlijk recht, familierecht, administratief recht en arbeidsrecht.

Overeenkomstig de Nederlandse wetgeving vermelden we dat het Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu op dit moment niet beschikt over een stichting voor derdengelden en in dit opzicht geen gelden van derden kan ontvangen of beheren. Als we in onze praktijk in Nederland vaststellen dat een dergelijke stichting noodzakelijk is, zullen we een stichting voor derdengelden oprichten.
In de uitoefening van onze werkzaamheden zijn wij toegewijd aan het bieden van gepersonaliseerde juridische diensten op het gebied van privaatrecht, waarbij we een breed scala aan gebieden bestrijken, waaronder burgerlijk recht, familierecht, bestuursrecht en arbeidsrecht.

Ervaring, Specialisatie, Samenwerking

Bij het advocatenkantoor Raluca Pocovnicu zijn we toegewijd aan het handhaven van volledige transparantie in wat we doen. Voordat we enige juridische actie ondernemen, bieden we u een gedetailleerd overzicht van het gehele proces en onze strategie. We zijn vastbesloten om ervoor te zorgen dat u goed en continu geïnformeerd bent, zodat u elke stap van het proces/de procedure begrijpt.

Transparantie en Communicatie

We zijn trots op het hebben van ervaren medewerkers die gespecialiseerd zijn in verschillende velden. Deze benadering stelt ons in staat om diensten van de hoogste kwaliteit aan te bieden, afgestemd op uw specifieke behoeften. We zijn hier om voordelige oplossingen voor u te vinden, uw rechten en belangen te beschermen.

Vriendschappelijke Oplossingen, Voorafgaand aan Geschillen

We zoeken altijd naar voordelige oplossingen voor u. Ons doel is om langdurige en kostbare juridische processen zoveel mogelijk te vermijden, antwoorden te vinden die het beste dienen voor uw belangen. Aanvankelijk streven we naar vriendschappelijke oplossingen om gerechtelijke procedures te vermijden, tijd en middelen te besparen. Voor dit doel bieden we consultatie om potentiële geschillen te voorkomen. Alleen als dit pad is uitgeput gaan we over tot de rechtbank.

Consultatiediensten voor Geschil Preventie

Preventie is altijd de beste aanpak. We bieden consultatiediensten om geschillen te vermijden en solide juridische relaties te vestigen. We zijn hier om u te begeleiden en juridisch advies te geven om u op lange termijn te beschermen.
Bij het Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu richten we ons op oplossingen die voor u werken. Wat uw juridische kwestie ook is, we zijn hier om u te helpen de juiste weg te vinden. Neem vandaag nog contact met ons op om te bespreken hoe we u kunnen helpen uw doelen te bereiken!
Bovendien passen we ons aan de behoeften van de moderne tijden aan, waar snelheid van het grootste belang is. Met methoden voor communicatie op afstand kunnen we alle aspecten van onze zaken beheren zonder dat onze cliënten fysiek aanwezig hoeven te zijn. Dit betekent dat u erop kunt vertrouwen dat uw advocaat uw geschillen zal behandelen, zodat u uw gebruikelijke activiteiten kunt voortzetten.
We zijn toegewijd om de belangen van onze cliënten te dienen met efficiëntie en competentie, ervoor te zorgen dat alle aspecten professioneel worden behandeld en op een manier die u in staat stelt om uw dagelijkse leven vreedzaam voort te zetten.

Praktijkgebieden:

Op het gebied van arbeidsrecht zijn we toegewijd aan het aanbieden van consultatiediensten, zowel voor het ondertekenen van een arbeidscontract als op het moment van de verlenging ervan. We erkennen het belang van het grondig lezen en begrijpen van het arbeidscontract, aangezien het uw verplichting vertegenwoordigt en significante rechten en verplichtingen met zich meebrengt. Bovendien streven we ernaar om u te familiariseren met de minimale wettelijke rechten die gegarandeerd zijn door het Nederlandse recht, aangezien het individuele arbeidscontract de werkgever verplicht om deze minimumrechten te respecteren, met de mogelijkheid om meer gunstige voorwaarden te bieden.

Wanneer u onze hulp zoekt, verbinden we ons ertoe om een zorgvuldige analyse van uw contract en alle gerelateerde aspecten uit te voeren, ervoor te zorgen dat de zaken onder de beste voorwaarden voor u verlopen. Gedurende de arbeidsrelatie, als er moeilijkheden of ontevredenheid ontstaan met betrekking tot werkvoorwaarden, salarisbetaling, verlof of andere relevante aspecten, zijn we voorbereid om u te ondersteunen en te vertegenwoordigen voor uw werkgever.
In deze richting kunnen we kennisgevingen en verzoeken namens u opstellen en naar de werkgever sturen. We benadrukken dat deze stap bijzonder belangrijk is, aangezien het de uitkomst in geval van een potentiële rechtszaak aanzienlijk kan beïnvloeden. Onze inspanningen zijn gericht op het beschermen en waarborgen van uw belangen, waardoor u optimale kansen op succes heeft in elke arbeidsrecht gerelateerde rechtszaak.

Op het gebied van verkeersrecht, als uw rijbewijs is ingetrokken vanwege rijden onder invloed, bieden we complete ondersteuningsdiensten in de administratieve procedure beheerd door de autoriteit bekend als CBR.
Tijdens de strafprocedure, voor de officier van justitie of rechter, kunnen we u alleen bijstaan/vertegenwoordigen samen met een Nederlandse advocaat, en ons kantoor heeft de nodige middelen om u in dit opzicht te helpen, samen met onze gespecialiseerde medewerkers. In elk van deze fasen verbinden we ons ertoe om constante consultatie te bieden, in het Roemeens, ervoor te zorgen dat u alle nodige informatie op een duidelijke en toegankelijke manier ontvangt.

In het civiele domein, met een focus op contracten, biedt ons kantoor uitgebreide consultatiediensten, zowel voor het ondertekenen van het contract als op het moment van de vernieuwing ervan. We zijn ons bewust van het belang van een solide en billijk begrip tussen de partijen die betrokken zijn bij dit soort overeenkomsten en streven er daarom naar om u bij te staan in deze cruciale aspecten.
Bijvoorbeeld, als er ontevredenheid of conflicten ontstaan tijdens de uitvoering van het huurcontract, zijn we bereid om u toegewijde vertegenwoordiging diensten aan te bieden. Voor dit doel stellen we kennisgevingen op en versturen deze namens u om ervoor te zorgen dat uw rechten worden gerespecteerd en dat uw intenties bekend en overwogen zijn. We voeren ook een grondige analyse van het contract uit met betrekking tot het respecteren van minimale rechten en verplichtingen zoals bepaald door het Nederlandse recht. Hierdoor zorgen we ervoor dat deze essentiële bepalingen worden gerespecteerd in uw contract en dat er geen misbruik makende clausules zijn opgenomen.

Ons doel is om uw belangen te beschermen en ervoor te zorgen dat contractuele relaties in overeenstemming zijn met de wet, zodat u kunt genieten van een contract onder eerlijke en billijke voorwaarden.

Contact

Name
Email
Subject
Message