Skip to content

Telefon: +31.647310776 Whatsapp: +31.647310776


Menu

Over boetes in Nederland

OVER DE BOETES IN NEDERLAND

Volgens de Nederlandse wet zijn er verschillende soorten boetes, elk gecodeerd door een aparte letter op de boetebrief.

M: Boete voor een kleine verkeersovertreding, wat duidt op een lichte overtreding van de verkeersveiligheidsregels.

O: Melding van een overtreding, voorzien van een reactieformulier. Dit duidt op een ernstiger overtreding van de verkeersregels.

Z: Administratieve boete, bijvoorbeeld als iemand zonder zorgverzekering in Nederland woont of werkt.

X: Verzoek om reactie, meestal om vast te stellen wie een voertuig bestuurde op het moment van een verkeersovertreding.

Het CJIB, oftewel Centraal Gerechtelijk Incassobureau, is een onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in Nederland. Het is verantwoordelijk voor het innen van verschillende soorten boetes, waaronder verkeersboetes en strafbeschikkingen.
Ook speelt het CJIB een cruciale rol bij de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen, zoals de tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken of uitspraken van officieren van justitie. In het kader van de EU-samenwerking werkt het CJIB samen met de centrale autoriteiten van andere EU-lidstaten voor de uitwisseling van informatie over boetes en strafrechtelijke beslissingen. Dit waarborgt de grensoverschrijdende toepassing van sancties. In het geval van een Roemeense staatsburger die op vakantie bijvoorbeeld de wettelijke snelheidslimiet overschrijdt terwijl hij met zijn auto op de Nederlandse snelweg rijdt en door een radar wordt gefotografeerd, krijgt hij de boete op zijn huisadres in Roemenië, in het Roemeens.

Ons advocatenkantoor biedt juridische diensten om de complexiteit van boetes te omzeilen. Wij assisteren u bij de grondige analyse van de documentatie die u van de autoriteiten ontvangt en begeleiden u bij het ontwikkelen van beroepsprocedures, waarbij we zorgen voor juridische vertegenwoordiging gedurende het gehele beroepsproces tegen boetes. Daarnaast staan ​​wij u bij bij het indienen van verzoeken tot betaling van boetes in termijnen en bieden wij oplossingen aangepast aan uw specifieke situatie, wanneer de betaling van de boete noodzakelijk wordt.

Hieronder zal ik kort informatie presenteren over de categorieën boetes die door de Nederlandse wet worden geregeld, met de nadruk op drie van de meest voorkomende boetes:

1. Administratieve boete wegens gebrek aan ziektekostenverzekering in Nederland

Volgens de Nederlandse wet moeten iedereen die woont of in Nederland werken, zijn verplicht een zorgverzekering te hebben.
Als u niet aan deze verplichting voldoet, staat er een boete van € 472,25 voor het jaar 2023. Als u in Nederland woont of werkt zonder een zorgverzekering, is het belangrijk dat u er zo snel mogelijk een aanschaft om extra boetes te voorkomen.

Brieven ontvangen in het buitenland

Als u eerder in Nederland heeft gewoond, gewerkt of gestudeerd en nu in het buitenland woont, kunt u een melding krijgen dat u voor die periode niet aan uw zorgverzekeringsplicht heeft voldaan. Dit kan ertoe leiden dat u een boete krijgt.

Bezwaar tegen boete

Als u van mening bent dat de boete niet terecht is, heeft u het recht om binnen 6 weken na ontvangst van de melding schriftelijk in beroep te gaan tegen de beslissing bij het CAK. Uw brief moet uw persoonlijke gegevens, de redenen voor het beroep, uw contactgegevens en een kopie van de boete bevatten.
Het postadres is CAK, Onverzekerden, Antwoordnummer 91034, 2509 VC Den Haag, Nederland. Belangrijk om te weten is dat het indienen van bezwaar de betaling van de boete niet opschort, maar bij een gunstige beslissing het betaalde bedrag aan u terugkrijgt.

2. Verkeersboetes

In beroep gaan tegen verkeersboetes in Nederland
Als u een verkeersboete heeft gekregen en u bent het daar niet mee eens, dan heeft u het recht om in beroep te gaan. Tijdens de beroepsprocedure hoeft geen boete te worden betaald. In Nederland is de eigenaar van het voertuig verantwoordelijk voor het betalen van de boete, ongeacht wie er reed op het moment van de overtreding. Als eigenaar kunt u de chauffeur vragen de boete te betalen, maar als hij dit uiteindelijk weigert, bent u verplicht de boete te betalen. Het feit dat u als eigenaar niet achter het stuur zat op het moment van de overtreding is geen geldige reden om de boete aan te vechten. U kunt de bestuurder wel machtigen om beroep in te stellen als daar gronden voor zijn.
Om in beroep te gaan, stuurt u een brief naar het Openbaar Ministerie, t.a.v. Parket CVOM, Afdeling Mulder, met daarin uw persoonsgegevens, de reden van het beroep en uw IBAN, inclusief een kopie van de boetenota en, als u de boete heeft betaald, een kopie van het politierapport. Deze brief moet binnen 6 weken na ontvangst van de boete worden verzonden.
Na het beroep ontvangt u van het Bureau Digitale Bijstand van de Centrale Verwerkingseenheid van het Openbaar Ministerie (Parket CVOM) bericht over de ontvangstbevestiging van uw beroep en ontvangt u binnen ongeveer vier maanden een definitieve beslissing.
In beroep gaan tegen beslissingen van de aanklager en beroepsprocedure
Als u het niet eens bent met de beslissing van de aanklager met betrekking tot een verkeersboete, hebt u het recht om tegen zijn beslissing in beroep te gaan. Alvorens beroep in te stellen bij de Kantonrechter, is het noodzakelijk om de “zekerheidsbetaling” van de boete te betalen. Denk hierbij aan het betalen van de boete en administratiekosten. Bij een boete die bijvoorbeeld hoger is dan 225 euro, moet u naast de administratiekosten minimaal 225 euro betalen aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).
De termijn voor het versturen van de brief bedraagt ​​zes weken vanaf de datum van de beslissing van de officier van justitie.
Eerst zal de officier van justitie het beroep heroverwegen, maar als de beslissing blijft dat de boete gerechtvaardigd is, wordt het beroep naar de kantonrechter gestuurd. Daarna wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting bij de kantonrechter, waar u de gelegenheid krijgt uw redenen voor het beroep toe te lichten. Meestal beslist de rechtbank tijdens de zitting, maar de uitspraak van de rechtbank ontvangt u per post. Aanwezigheid bij de terechtzitting is niet verplicht; bij afwezigheid beslist de rechtbank op basis van de stukken in het dossier.
Het beroep kan geheel of gedeeltelijk worden afgewezen of toegewezen. Afhankelijk van de uiteindelijke beslissing van de rechtbank kunt u dus een deel van de betaalde boete of het gehele betaalde bedrag als boete terugkrijgen.
Bent u niet tevreden met de uitspraak van de kantonrechter, dan kunt u een nieuw beroep instellen. Dit beroep wordt behandeld bij het gerechtshof te Leeuwarden, volgens dezelfde stappen als bij het oorspronkelijke beroep.

3. Het strafbevel

In de situatie dat het gepleegde feit als misdrijf wordt beschouwd – ernstigere overtreding van de verkeersregels, ontvangt u een brief met de letter O. En tegen deze boete kunt u in beroep gaan. Als u op deze manier gebruik maakt, betaalt u de boete niet meer. Het beroepschrift wordt binnen 2 weken geformuleerd. U kunt het beroep persoonlijk of via een advocaat naar het parket sturen. Daarna krijgt u van de officier van justitie antwoord of hij de zaak wel of niet doorstuurt naar de rechter. Onder de voorgestelde oplossingen kan de officier van justitie de rechter vragen een andere straf op te leggen dan die welke in het strafbevel is vastgelegd. Ook kan de officier van justitie zelf het strafbevel wijzigen.

Geef een reactie