Skip to content

Telefon: +31.647310776 Whatsapp: +31.647310776


Menu

Expertisegebieden


In het gebied van arbeidsrecht, wijden wij ons aan het bieden van consultatiediensten zowel vóór het ondertekenen van het arbeidscontract als bij de vernieuwing ervan. We begrijpen het belang van het lezen en grondig begrijpen van het arbeidscontract, aangezien dit uw verplichting vertegenwoordigt en significante rechten en verplichtingen met zich meebrengt. Verder streven we ernaar u vertrouwd te maken met de minimale wettelijke rechten gegarandeerd door de Nederlandse wetgeving, aangezien het individuele arbeidscontract de werkgever verplicht deze minimale rechten te respecteren, met de mogelijkheid om nog gunstigere voorwaarden te bieden.

Wanneer u onze hulp vraagt, verbinden wij ons ertoe een grondige analyse uit te voeren van uw contract en alle gerelateerde aspecten, om te zorgen dat alles in de beste omstandigheden voor u verloopt. Gedurende de loop van de arbeidsrelatie, indien er moeilijkheden of ontevredenheid ontstaan met betrekking tot arbeidsomstandigheden, salarisbetaling, verlof of andere relevante aspecten, zijn wij bereid u te ondersteunen en te vertegenwoordigen voor uw werkgever.

In dit opzicht kunnen wij meldingen en verzoeken namens u opstellen en verzenden naar de werkgever. Het is belangrijk op te merken dat deze stap bijzonder significant is, aangezien het de uitkomst van een mogelijke rechtszaak aanzienlijk kan beïnvloeden. Onze inspanningen zijn gericht op het beschermen en veiligstellen van uw belangen, om de best mogelijke kans op succes in elke arbeidsrechtelijke geschillen te waarborgen.

Op het gebied van verkeersrecht, als uw rijbewijs is ingehouden vanwege rijden onder invloed van alcohol, bieden wij complete assistentiediensten aan binnen de administratieve procedure beheerd door de autoriteit bekend als CBR.

In de fase van strafrechtelijke procedures, voor de officier van justitie of de rechter, kunnen wij u alleen bijstaan/vertegenwoordigen samen met een Nederlandse advocaat, en ons kantoor beschikt over de nodige middelen om u in dit opzicht te helpen, samen met onze gespecialiseerde medewerkers. In elk van deze fasen zetten wij ons in om u voortdurend advies te geven, in het Roemeens, om ervoor te zorgen dat u alle noodzakelijke informatie op een duidelijke en toegankelijke manier ontvangt.

In het gebied van het civiel recht, met een focus op contractenrecht, biedt ons kantoor uitgebreide consultatiediensten, zowel vóór het ondertekenen van een contract als op het moment van de vernieuwing ervan. We zijn ons bewust van het belang van een solide en eerlijke overeenkomst tussen de partijen die betrokken zijn bij dit soort afspraken en streven daarom ernaar u te ondersteunen in deze cruciale aspecten.

Bijvoorbeeld, in het geval van ontevredenheid of conflicten tijdens de uitvoering van een huurcontract, zijn wij bereid om u gespecialiseerde vertegenwoordigingsdiensten aan te bieden. Hiervoor stellen we mededelingen op en verzenden deze namens u om te verzekeren dat uw rechten gerespecteerd worden en dat uw intenties bekend en overwogen worden. Daarnaast voeren we een gedetailleerde analyse uit van het contract met betrekking tot de naleving van de minimale rechten en verplichtingen vastgesteld door de Nederlandse wet. Hiermee zorgen we ervoor dat deze essentiële bepalingen in uw contract gerespecteerd worden en dat er geen misbruiksmakende clausules zijn opgenomen.

Ons doel is om uw belangen te beschermen en te zorgen dat uw contractuele relaties in overeenstemming zijn met de huidige wetgeving, zodat u kunt genieten van een contract onder eerlijke en billijke voorwaarden.