Skip to content

Telefon: +31.647310776 Whatsapp: +31.647310776


Menu

Despre amenzile din Olanda

DESPRE AMENZILE DIN OLANDA

Conform legislației olandeze, există mai multe tipuri de amenzi, fiecare codificată printr-o literă distinctă pe notificarea/scrisoarea de amendă.

M: Amendă pentru o contravenție minoră în trafic, indicând o încălcare minoră a regulilor de siguranță rutieră.

O: Notificare privind o infracțiune, împreună cu un formular de răspuns. Aceasta indică o încălcare mai gravă a regulilor de trafic.

Z: Amendă administrativă, cum ar fi cazul în care cineva locuiește sau lucrează în Olanda fără asigurare de sănătate.

X: Cerere de răspuns, de obicei pentru a determina cine conducea un vehicul în momentul unei încălcări a regulilor de circulație​​.

CJIB, sau Agenția de Colectare Judiciară Centrală, este o entitate a Ministerului Justiției și Securității din Țările de Jos. Aceasta are responsabilitatea de a colecta diverse tipuri de amenzi, inclusiv cele de circulație și ordinele cu caracter punitiv.
CJIB joacă, de asemenea, un rol crucial în aplicarea deciziilor penale, cum ar fi executarea hotărârilor instanțelor judecătorești sau deciziilor procurorilor. În cadrul cooperării UE, CJIB colaborează cu autoritățile centrale din alte state membre UE pentru schimbul de informații privind amenzile și deciziile penale. Aceasta asigură aplicarea transfrontalieră a sancțiunilor. Spre exemplu în cazul unui cetățean român, aflat în vacanță, care depășește limita legală de viteză în timp ce se află la volanul mașinii sale pe autostrada olandeză și este fotografiat de un radar, va primi amenda la adresa de domiciliu din România, în limba română.

Cabinetul nostru de avocat oferă servicii juridice pentru a naviga prin complexitățile amenzilor. Vă asistăm în analiza minuțioasă a documentației primite de la autorități și vă ghidăm în elaborarea contestațiilor, asigurând reprezentare juridică pe tot parcursul procesului de contestare a amenzilor. În plus, suntem alături de dvs. pentru a formula cereri de plată eșalonată a amenzilor, oferind soluții adaptate situației dvs. specifice, atunci când plata amenzii devine necesară.

În cele ce urmează voi expune pe scurt informații cu privire la categoriile de amenzi reglementate de legislația olandeză, cu accent pe trei din cele mai întâlnite amenzi:

1. Amendă Administrativă pentru Lipsa Asigurării de Sănătate în Țările de Jos

În conformitate cu legislația olandeză, toți cei care locuiesc sau muncesc în Țările de Jos sunt obligați să aibă o asigurare de sănătate.
Nerespectarea acestei obligații atrage o amendă de 472,25 € pentru anul 2023. Dacă sunteți rezident sau lucrător în Țările de Jos fără asigurare de sănătate, este vital să achiziționați una cât mai curând posibil pentru a evita amenzile suplimentare.

Primirea de Scrisori în Străinătate

Dacă ați locuit, ați lucrat sau ați studiat anterior în Țările de Jos și acum trăiți în străinătate, puteți primi notificări privind neîndeplinirea obligației de a deține o asigurare de sănătate pentru perioada respectivă. Acest lucru poate conduce la sancționarea dvs. cu o amendă.

Obiecții Contra Amenzii

Dacă considerați că amenda nu este justificată, aveți dreptul să contestați decizia printr-o scrisoare adresată CAK în termen de 6 săptămâni de la primirea notificării. Scrisoarea dvs. trebuie să conțină detalii personale, motivele contestării, datele de contact și o copie a notificării amenzii.
Adresa de trimitere este CAK, Onverzekerden, Antwoordnummer 91034, 2509 VC The Hague, Țările de Jos. Este important să știți că depunerea unei obiecții, nu suspendă plata amenzii, dar în cazul unei decizii favorabile, suma plătită vă va fi restituită.

2. Amenzile de circulație

Contestația Amenzilor de Circulație în Olanda
Dacă ați primit o amendă de circulație și nu sunteți de acord cu aceasta, aveți dreptul să contestați. Nu este necesară plata amenzii în timpul procesului de contestare. În Olanda, proprietarul vehiculului este responsabil de plata amenzii, indiferent cine conducea la momentul infracțiunii. În calitate de proprietar puteți solicita șoferului să achite amenda, însă dacă acesta refuză în cele din urmă sunteți obligat să achitați amenda. Faptul că dvs în calitate de proprietar nu vă aflați la volan în momentul săvârșirii faptei nu constituie un motiv întemeiat pentru a contesta amenda. Cu toate acestea, puteți autoriza șoferul auto să introducă o contestație, dacă există motive ce ar putea întemeia contestația.
Pentru a contesta, trimiteți o scrisoare către Ministerul Public, la adresa Parket CVOM, Afdeling Mulder, cu detaliile personale, motivul contestării și IBAN-ul dvs. Includeți o copie a notificării amenzii și, dacă ați plătit amenda, o copie a raportului poliției. Această scrisoare trebuie expediată în termen de 6 săptămâni de la data primirii amenzii.
După contestare, veți fi notificat de Biroul de Asistență Digitală al Unității Centrale de Procesare a Ministerului Public (Parket CVOM) despre confirmarea primirii contestației dvs. O decizie finală vă va fi comunicată în termen de aproximativ patru luni.
Contestația Deciziilor Procurorului și Procedura de Apel
Dacă nu sunteți de acord cu decizia procurorului referitoare la o amendă de circulație, aveți dreptul să contestați decizia acestuia. Înainte de a depune contestația la Tribunalul Cantonal, este necesar să plătiți „plata de siguranță” a amenzii. Aceasta include plata amenzii și a costurilor administrative. În cazul unei amenzi care depășește 225 euro spre ex, trebuie să plătiți minimum 225 euro, precum și costurile administrative către Agenția Centrală de Colectare a Amenzilor (CJIB).
Termenul pentru trimiterea scrisorii este de șase săptămâni de la data deciziei procurorului.
Mai întâi procurorul va reconsidera contestația, dacă însă rămâne la decizia că amenda se justifică, contestația va fi trimisă Tribunalului Cantonal. Ulterior, veți fi invitat la o audiere la Tribunalul Cantonal, unde veți avea ocazia să vă prezentați motivele contestației. De obicei, Tribunalul decide cu prilejul audierii, însă hotărârea judecătorească o veți primi prin poștă. Prezența la proces nu este obligatorie, în situația absenței Tribunalul va decide în baza actelor de la dosar.
Contestația poate fi respinsă sau admisă în totalitate sau în parte. Astfel, în funcție de decizia finală a Tribunalului puteți primi înapoi o parte din amenda plătită sau întreaga sumă plătită cu titlul de amendă.
Dacă nu sunteți mulțumit de hotărârea Tribunalului Cantonal, puteți depune o nouă contestație, care se va judeca la Curtea de Apel din Leeuwarden, respectând aceeași pași ca și în cazul contestării inițiale.

3. Ordinul punitiv

În situația în care fapta comisă este considerate o infracțiune – încălcare mai gravă a regulilor de trafic veți primi o scrisoare cu litera O. Și această amendă se poate contesta. Dacă uzați de această cale atunci nu mai plătiți amenda. Contestația se formulează în termen de 2 sptămâni. Dvs personal sau prin avocat puteți trimite contestația la procuratură. Ulterior, veți primi un răspuns din partea procurorului dacă va trimite sau nu cauza judecătorului. Printre soluțiile propuse, procurorul poate solicita judecătorului aplicarea unei alte pedepse decât cea prevăzută în ordinal punitive. De asemenea, procurorul însuși poate să modifice ordinul punitiv.

Lasă un răspuns