Skip to content

Telefon: +31.647310776 Whatsapp: +31.647310776


Menu

Regulamentul de Reclamații al Cabinetului de Avocat Raluca Pocovnicu

(conform articolului 6.28 din Verordening op de advocatuur)

Articolul 1. Definiții
În acest regulament de reclamații al biroului se înțelege prin:
Reclamație: orice expresie scrisă de nemulțumire a sau în numele clienților față de avocat sau de persoanele care lucrează sub responsabilitatea sa cu privire la încheierea și executarea unui contract de mandat, calitatea serviciilor sau cuantumul facturii, cu excepția reclamațiilor prevăzute în paragraful 4 al Legii privind avocații;

Reclamant: clientul sau reprezentantul acestuia care face o reclamație; – Persoana responsabilă cu gestionarea reclamațiilor: avocatul însărcinat cu gestionarea reclamației.

Articolul 2. Domeniul de aplicare

Acest regulament de reclamații al biroului se aplică oricărui contract de mandat încheiat între Cabinetul de Avocatură Raluca Pocovnicu și client.
Avocatul Raluca Pocovnicu se asigură că reclamațiile sunt gestionate conform regulamentului de reclamații al biroului.

Articolul 3. Obiective

Acest regulament de reclamații al biroului are următoarele obiective:

a. stabilirea unei proceduri pentru soluționarea reclamațiilor clienților într-un termen rezonabil și într-un mod constructiv;
b. stabilirea unei proceduri pentru identificarea cauzelor reclamațiilor clienților;
c. menținerea și îmbunătățirea relațiilor existente prin intermediul gestionării eficiente a reclamațiilor;
d.pregătirea angajaților în ceea ce privește răspunsul orientat către client față de reclamații;
e. îmbunătățirea calității serviciilor prin intermediul gestionării și analizei reclamațiilor.

Articolul 4. Informații la începutul prestării serviciilor

Acest regulament de reclamații al biroului a fost făcut public. Avocatul informează clientul înainte de încheierea contractului de mandat cu privire la faptul că biroul are un regulament de reclamații și că acesta se aplică serviciilor prestate.

Articolul 5. Procedura internă de reclamații

Persoana responsabilă cu gestionarea reclamațiilor (Avocatul Pocovnicu Raluca) soluționează reclamația în termen de patru săptămâni de la primirea reclamației sau informează reclamantul cu privire la devierea de la acest termen, indicând termenul în care va fi emisă o decizie cu privire la reclamație.

Avocatul Pocovnicu Raluca informează reclamantul cu privire la decizia cu privire la validitatea reclamației, însoțită sau nu de recomandări. În orice caz, reclamația trebuie soluționată într-un termen rezonabil. Dacă reclamantul nu este mulțumit de decizie, acesta poate să contacteze ulterior un mediator pentru soluționarea ulterioară a reclamației.

Articolul 6.

Toate persoanele implicate în această procedură trebuie să respecte confidențialitatea pe durata procesului de gestionare a reclamațiilor. Reclamantul nu trebuie să plătească niciun cost pentru gestionarea reclamației.