Skip to content

Telefon: +31.647310776 Whatsapp: +31.647310776


Menu


Termeni și condiții

DEFINIȚII

Cabinet de avocat Raluca Pocovnicu este o companie privată înființată în conformitate cu legea olandeză, având ca scop desfășurarea de activități juridice.
Cabinetul de avocat Raluca Pocovnicu este situat în Rotterdam.
Acești termeni și condiții generale se aplică tuturor mandatelor acceptate de cabinetul nostru de avocat si tuturor celorlalte activități ale cabinetului.

Prin acordarea unui mandat către avocatul Pocovnicu Raluca, clientul declară în mod expres faptul că a luat la cunoștință de acești termeni și condiții și că este de acord cu aceștia.

Relația juridică dintre client și Cabinetul de avocat Raluca Pocovnicu este supusă dreptului olandez.

Executarea mandatului de către avocat se face exclusiv în beneficiul clientului.
Cabinetul de avocat Raluca Pocovnicu va exercita diligența necesară la angajarea terților care nu fac parte din organizația sa și va consulta, pe cât este rezonabil posibil, clientul în alegerea acestor terți. Aceste condiții generale sunt stabilite și în beneficiul oricărui terț care este implicat în executarea oricărei sarcini, fie că este într-o relație de muncă, fie că este sau ar putea fi responsabil în legătură cu aceasta. Costurile asociate cu implicarea terților vor fi facturate clientului.
În situații excepționale în care avocatul Pocovnicu Raluca va trebui sa lipsească de la biroul său de avocatură, în situații de boală sau alte situații de forță majoră, activitatea juridică a acesteia va fi preluată de colegul său, avocat Pocovnicu George-Bogdan.

Tot ceea ce va ajunge la cunoștința avocatului Pocovnicu Raluca în cursul relației cu clientul său, va intra sub incidența obligației de confidențialitate. Avocatul Pocovnicu Raluca va lua toate măsurile necesare pentru a păstra confidențialitatea și secretul în timpul îndeplinirii mandatului, dar și ulterior. Cu toate acestea, cu excepția cazului în care se convine contrariul în scris, clientul acordă permisiunea de a fi utilizate toate mijloacele de comunicare obișnuite în prezent pentru comunicare, în special aplicațiile de internet și de e-mail. Utilizarea acestora este pe riscul clientului, cu excepția cazului de intenție sau neglijență gravă.

ONORARIU ȘI FACTURARE

Cabinetul de avocat Raluca Pocovnicu nu lucrează pe baza de asistență juridică subvenționată. Dacă clientul dorește să lucreze pe bază de asistență juridică subvenționată, ii recomandăm să se adreseze unei alte firme de avocatură care lucrează pe această bază.
Onorariul poate fi stabilit global, pentru fiecare mandat sau pe baza orelor lucrate, înmulțite cu tarifele aplicate.
Termenul de plata este de 14 zile de la data facturii. Dacă factură nu este plătită în timp util, Cabinetul de avocat Raluca Pocovnicu are dreptul să perceapă dobândă legală fără o notificare ulterioară de nerespectare. Un avans poate fi solicitat în orice moment pentru lucrările efectuate sau care urmează să fie efectuate.
Atunci când se convine să se aplice onorariu orar, la depunerea unei facturi, clientul va primi o precizare a orelor lucrate, rotunjite la unități de 6 minute, pe cât posibil. Dacă se lucrează pe bază de avans, clientul va primi în principiu specificația odată cu factura finală. O specificație orară intermediară va fi furnizată clientului la cerere.
Serviciile juridice pot fi suspendate dacă nu se plătește factura de avans. Toate costurile, atât judiciare cât și extrajudiciare, pentru încasarea facturilor sunt suportate de client.

Activitățile avocatului Pocovnicu Raluca, pentru care se emit facturi pentru executarea misiunii includ:

 • gestionarea convorbirilor telefonice cu clientul și/sau alții, în vederea îndeplinirii misiunii;
 • gestionarea corespondenței primite, care include și poșta electronică primită;
 • editarea corespondenței trimise, care include, de asemenea, poșta electronică trimisă;
 • căutarea și studierea doctrinei și a jurisprudenței;
 • studierea documentelor (procedurale) și a corespondenței depuse de client, a documentelor financiare și a tuturor celorlalte documente. Documentele scrise includ și fișiere electronice;
 • purtarea de discuții în interiorul și în afara biroului;
 • participarea la audieri;
 • întocmirea actelor de procedură;
 • vizitarea centrelor de detenție, a secțiilor de poliție și a închisorilor;
 • timpii de călătorie către și de la audieri;
 • discuții și programări în afara biroului, inclusiv timpii de așteptare la instanțe, centre de detenție, secții de poliție etc.

PERIOADA DE RETENTIE

Cabinetul de avocat Raluca Pocovnicu stochează documentele, fișierele și suporturile de date în termenele stabilite legal.
Perioada de păstrare a dosarelor (acte de procedură, altele decât actele umbră în cauze penale, corespondența și acordurile relevante) este de cinci ani, începând de la data mesajului final către client sau de la data notificării definitive a unei hotărâri judecătorești. la care se referă lucrarea.Datele financiare vor fi păstrate cel puțin 7 ani.
După expirarea perioadei, fișierele vor fi distruse. Perioada de păstrare poate fi modificată numai printr-un alt acord scris. În lipsa unui astfel de acord, Cabinet de avocat Raluca Pocovnicu este eliberat de obligația de reținere după cinci ani.

MODIFICĂRI ALE ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII

Aceste condiții și termeni se aplică până când acestea vor fi modificate și respectiva modificare va fi comunicată clientului în scris. În orice caz, Cabinetul de avocat Raluca Pocovnicu are dreptul să ajusteze tarifele începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an. În cazul în care acest lucru se întâmplă, clientul va fi informat în cel mai scurt timp posibil.

SECURITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE

Prin acordarea unui mandat către Cabinetul de avocat Raluca Pocovnicu, clientul îi dă acestuia permisiunea de a prelucra datele personale pentru executarea contractului și sarcinile de administrare și management ale Cabinetului de avocat Raluca Pocovnicu. Aceste date cu caracter personal sunt accesibile numai pentru Cabinetul de avocat Raluca Pocovnicu și nu vor fi furnizate terților, cu excepția cazului în care Cabinetul de avocat Raluca Pocovnicu este obligat să facă acest lucru prin lege sau printr-o hotărâre judecătorească.

În măsura în care Cabinetul de avocat Raluca Pocovnicu prelucrează date cu caracter personal în numele clientului, va face acest lucru în calitate de procesator de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și cu Actul de implementare a Regulamentului general privind protecția datelor (UAVG). Clientul va respecta toate obligațiile care îi revin în calitate de persoană responsabilă în sensul GDPR și UAVG pentru această prelucrare a datelor și despăgubește Cabinetul de avocat Raluca Pocovnicu împotriva oricărei acțiuni bazate pe nerespectarea acestor obligații.

Cabinetul de avocat Raluca Pocovnicu implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva pierderii sau a oricărei forme de prelucrare ilegală. Aceste măsuri garantează un nivel adecvat de securitate, ținând cont de stadiul tehnicii și de costurile implementării, ținând cont de riscurile asociate prelucrării și de natura datelor care trebuie protejate.
Cabinet de avocat Raluca Pocovnicu prelucrează datele personale ale clienților săi și ale persoanelor care lucrează acolo pentru servicii optime și respectarea obligațiilor legale. Pentru mai multe informații, consultați: https://pocovnicu-law.com/privacy-policy/