Skip to content

Telefon: +31.647310776 Whatsapp: +31.647310776


Menu

Contractul de muncă în Olanda

1. Contractul de muncă este documentul care conține înțelegerile esențiale dintre dumneavoastră, în calitate de angajat, și angajatorul dumneavoastră. Acesta se referă la aspecte precum salariul, sporurile, plata orelor suplimentare și programul de lucru. De asemenea, sindicatele negociază acorduri cu patronatele în numele angajaților, cuprinzând aspecte precum salariul și programul de lucru. Aceste acorduri colective de muncă (CAO) sunt parte integrantă a contractului dvs. de muncă, iar angajatorul dumneavoastră trebuie să respecte dispozițiile acestora. Contractul dvs. de muncă trebuie să specifice în ce CAO se încadrează.

În multe domenii, există CAO-uri obligatorii, cum ar fi în agricultură, horticultură și transporturi. Aceste reguli se aplică și în cazul în care angajatorul dumneavoastră este o agenție de muncă temporară. În Olanda, există, de asemenea, un CAO destinat lucrătorilor temporari. În plus, atunci când sunteți plasat la o companie pentru care veți lucra temporar, veți primi o confirmare de plasare temporară de la agenția de muncă temporară. Acest document specifică care părți ale CAO-ului sau regulamentelor companiei se aplică în calitate de angajat temporar. Prin urmare, ca lucrător temporar, aveți de-a face cu două CAO-uri distincte.

Semnarea unui contract de muncă nu este obligatorie, însă este recomandat să solicitați întotdeauna un contract scris atunci când începeți o nouă muncă. Acest document conține drepturile și obligațiile dvs. și ale angajatorului. Așadar este important să-l puteți consulta pentru a vă asigura că sunteți la curent cu toate detaliile importante.

Ca angajat, aveți dreptul permanent de a vă verifica contractul de muncă și de a solicita eventuale modificări. Contractul trebuie să fie redactat într-o limbă pe care o înțelegeți. Puteți, de asemenea, să solicitați copii ale contractului sau rapoarte de la angajatorul dvs.

Dacă angajatorul dvs. are un acord colectiv de muncă (CAO), atunci acesta trebuie să respecte dispozițiile respective ale CAO-ului. Acesta poate include aspecte precum salariul, cheltuielile de deplasare la locul de muncă, pauzele în timpul programului de lucru și plata orelor suplimentare, în cazul în care vi se solicită să lucrați peste program.

În plus față de salariu, contractul dvs. de muncă poate conține și alte acorduri referitoare la diverse aspecte, cum ar fi perioada de probă la începutul angajării, condițiile de muncă, termenul de preaviz pentru reziliere sau beneficiile legate de pensie. Angajatorul dvs. este obligat să respecte toate aceste acorduri stabilite în contract.

2. În Olanda, există două tipuri principale de contracte de muncă: permanente și temporare.

Contractele permanente sunt valabile pe o perioadă nedeterminată și nu au o dată de încheiere specificată. Dacă aveți un astfel de contract, acesta poate continua pe termen nelimitat.

Contractele temporare au o perioadă determinată stabilită la momentul semnării. Trei contracte temporare consecutive sau contracte la convocare pot evolua într-un contract de muncă permanent. Un contract permanent poate fi acordat și după mai mult de 3 ani de contracte temporare consecutive.

De asemenea, există trei tipuri de contracte la convocare:

Contractul la convocare cu acord prealabil: Acesta implică un acord prealabil între angajat și angajator cu privire la momentele și condițiile de muncă.

Contractul cu zero ore: În acest caz, nu există un număr fix de ore de muncă pe săptămână. Lucrezi doar orele pe care le solicită angajatorul. Poți avea un contract temporar sau permanent, dar în contractul cu zero ore nu se precizează nimic despre numărul de ore pe care le lucrezi.

Contractul minim-maxim: Acest tip de contract specifică o gamă minimă și maximă de ore de lucru pe săptămână.

După șase luni, aveți dreptul să solicitați un contract cu un număr mediu de ore pe săptămână pe care le-ați lucrat în această perioadă.

După un an de muncă, angajatorul este obligat să ofere un contract cu un număr fix de ore, dacă contractul dvs. este prelungit sau dacă vi se oferă un nou contract. De asemenea, puteți decide să continuați cu un contract de muncă la convocare, fără a fi obligați să acceptați această opțiune impusă de angajator.

Mai există și contractul de muncă temporară, contract care poate fi acordat doar de agențiile de muncă temporară.

Perioada contractelor cu zero ore și a celor la convocare poate dura până la 52 de săptămâni, cu posibilitatea de a încheia alte 6 contracte în decursul a 3 ani.

Dacă angajatorul dumneavoastră nu respectă clauzele din contract, este important să acționați cu prudență și este indicat să apelați la ajutorul specializat. Nu începeți munca dacă nu sunteți siguri asupra condițiilor de angajare, cum ar fi salariul (conform legii sau conform CAO), drepturile legate de concediu de odihnă, indemnizația de concediu de odihnă și plata salariului în caz de boală. Asigurați-vă întotdeauna că aveți o dovadă scrisă a acestor acorduri din contractul dvs., care poate fi, de exemplu, un e-mail. Această dovadă vă poate ajuta în cazul în care angajatorul nu respectă acordurile.

3. În Olanda, există un salariu minim legal și o indemnizație minimă de concediu de odihnă, stabilite prin lege. Aceste sume reprezintă nivelul minim pe care angajatorul dumneavoastră este obligat să vi-l plătească și pot varia în funcție de vârsta dumneavoastră și de situația contractuală. Angajatorul poate plăti un salariu mai mare decât cel minim, dar nu mai mic.

Pentru a afla care este nivelul exact al salariului minim pentru vârsta dumneavoastră și al indemnizației de concediu de odihnă, vă recomand să consultați informațiile relevante disponibile pe site-urile oficiale sau să căutați ajutorul specializat al unui avocat.

Printre altele trebuie să știți că angajatorul dvs. are dreptul să vă rețină din salariul minim maximum 25% pentru cazare. Acest lucru însă se poate realiza doar cu consimțământul dvs. exprimat în mod explicit și dacă angajatorul deține un certificat cu o marcă de calitate privind calitatea cazării. De asemenea, este permisă și deducerea pentru asigurarea de sănătate. Alte deduceri, cum ar fi amenzile sau alte surse, sunt interzise.

Dacă primiți un salariu mai mic decât cel convenit în contract sau vă sunt plătite mai puține ore decât cele lucrate, cabinetul nostru de avocat vă poate oferi servicii de asistență juridică și reprezentare în fața angajatorului, dar și în fața organizațiilor din Olanda care supraveghează îndeplinirea de către angajator a condițiilor contractuale asumate prin încheierea contractului de muncă și a celor obligatorii stabilite în legislația olandeză. De exemplu, dacă lucrați ca lucrător temporar și primiți mai puțin decât prevede un acord colectiv de muncă (CAO), putem raporta acest lucru la Fundația pentru Respectarea CAO pentru Lucrătorii Temporari (SNCU). De asemenea, putem sesiza și Inspectoratul de muncă olandez pentru a raporta orice nereguli în ceea ce privește plata salariului sau condițiile de angajare.

Este important să vă informați și să căutați sprijinul potrivit în situația dumneavoastră.

Dacă întâmpinați dificultăți în acest sens, consultați un avocat sau organizație de asistență pentru a vă oferi sfaturi cu privire la pașii legali pe care îi puteți lua.

 
 

Lasă un răspuns