Skip to content

Telefon: +31.647310776 Whatsapp: +31.647310776


Menu

Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești (privind pensia de întreținere minor) pronunțate în România, într-o altă țară din cadrul Uniunii Europene/Olanda

 
În contextul globalizării și al creșterii interconectivității juridice dintre statele membre ale Uniunii Europene, biroul nostru de avocatură oferă asistență în recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în conformitate cu normele Protocolului de la Haga din 2007 și Regulamentul (CE) Nr. 4/2009.
Este important să cunoașteți faptul că în această materie a fost eliminată procedura de exequatur. Astfel, recunoașterea hotărârii pronunțate de o instanță din România cu privire la pensia de întreținere a minorilor este automată, fără a fi necesară parcurgerea vreunei proceduri și fără să fie posibilă contestarea recunoașterii sale. Pe de altă parte, hotărârile care sunt executorii în statul de origine devin automat executorii în orice alt stat membru.
Hotărârea a cărei executare se solicită, în principiu nu mai poate fi atacată pe fond în statul în care se solicit executarea, cu excepția situației în care debitorul obligației de întreținere arată că nu i-a fost comunicată cererea de chemare în judecată în timp util pentru a se apăra sau că a fost împiedicat să conteste creanța de întreținere/ cuantumul din motive de forță majoră sau din cauza unor circumstanțe extraordinare, fără ca acestea să îi fie imputabile și dacă nu a formulat aceste obiecții în țara de origine.
Pentru a se putea solicita executarea hotărârii într-un alt stat membru este necesar să atașați:
(a) o copie a respectivei hotărâri care să întrunească toate condițiile necesare în vederea stabilirii autenticității sale;
(b) extrasul hotărârii pronunțate de instanța de origine prin intermediul formularului prezentat ca model în anexa I a Regulamentului 4/2009 a CE;
(c) după caz, un document în care se stabilește situația restanțelor și în care se indică data la care a fost efectuat calculul;(d)atunci când este necesar, transcrierea sau traducerea conținutului formularului menționat la punctul (b), în limba oficială a statului membru în cauză.
De asemenea, este important de știut că autoritatea competentă a statului membru de executare poate refuza, integral sau parțial, la cererea debitorului, executarea hotărârii dacă s-a prescris dreptul de obținere a executării hotărârii judecătorești. În analiza incidenței prescripției se are în vedere termenul de prescripție cel mai lung, reglementat fie de legislația statului membru de origine sau a statului membru de executare.
Totodată, autoritatea competentă a statului membru de executare poate suspenda, integral sau parțial, la cererea debitorului, executarea hotărârii instanței judecătorești de origine, în următoarele situații:
(a) dacă aceasta este ireconciliabilă cu o altă hotărâre, care întrunește condițiile necesare pentru recunoașterea sa în statul membru de executare.
(b) dacă instanța judecătorească competentă a statului membru de origine a fost învestită cu soluționarea unei căi de atac privind hotărârea instanței judecătorești de origine, în temeiul articolului 19.
(c) dacă forța executorie a hotărârii este suspendată în statul membru de origine.

Lasă un răspuns