Skip to content

Telefon: +31.647310776 Whatsapp: +31.647310776


Menu

Declaratie de confidențialitate


1. Generalități

Cabinetul de avocat Raluca Pocovnicu acordă o mare importanță confidențialității, secretului profesional și protecției datelor cu caracter personal. Respectăm datele dvs. personale și ne asigurăm că informațiile personale furnizate sau obținute în alt mod sunt tratate cu confidențialitate. Datele cu caracter personal includ toate informațiile referitoare la o persoană. Inclusiv datele care pot dezvălui indirect informații despre o persoană sunt considerate date cu caracter personal. Prin prezenta declarație punem în aplicare obligația de informare prevăzută în Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) pentru persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de Cabinetul de avocat Raluca Pocovnicu.

2. Responsabilul pentru prelucrare și comunicare

Cabinetul de avocat Raluca Pocovnicu prelucrează date cu caracter personal pentru a oferi servicii, a îmbunătăți serviciile și pentru a comunica personal cu dvs. în calitate de persoană vizată.

3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Cabinetul de avocat Raluca Pocovnicu prelucrează datele cu caracter personal menționate mai jos exclusiv în scopurile următoare:

 • furnizarea serviciilor juridice, inclusiv executarea unui contract
 • desfășurarea de proceduri (inclusiv judiciare)
 • colectarea de onorarii
 • consultare, mediere și trimitere
 • activități de comunicare și marketing
 • recrutare și selecție (solicitare)
 • respectarea obligațiilor legale
 • interes legitim (altul)

4. Ce date cu caracter personal sunt prelucrate

Cabinetul de avocat Raluca Pocovnicu poate prelucra următoarele tipuri de date cu caracter personal în scopul prestării serviciilor:

 • nume (atât prenume, cât și nume de familie) și titlu;
 • adresă (atât adresă de domiciliu, adresă din registru și adresă poștală)
 • data nașterii, locul nașterii și țara de naștere
 • CNP, număr V și/sau număr înregistrare în sistemul judiciar
 • numărul pașaportului și al permisului de conducere
 • numere de telefon și fax
 • adresă de e-mail
 • date referitoare la locul de muncă (trecut sau prezent)
 • date despre venituri
 • date ale conturilor bancare
 • toate datele penale și de detenție, inclusiv datele referitoare la trecutul penal și la detenție
 • date referitoare la sănătate, în măsura în care sunt necesare pentru prestarea serviciilor adecvate
 • date referitoare la rasă, origine etnică, opiniile politice, religia, convingerile filozofice, viața sexuală sau apartenența la un sindicat, în măsura în care sunt necesare pentru prestarea serviciilor adecvate

Aceste date cu caracter personal sunt prelucrate de Cabinetul de avocat Raluca Pocovnicu deoarece au fost furnizate de dvs. în mod voluntar, au fost obținute în cadrul prestării serviciilor, au fost comunicate de terțe părți (inclusiv părți adverse) sau au devenit cunoscute din surse publice.

5. Baza legală a prelucrării datelor cu caracter personal

Cabinetul de avocat Raluca Pocovnicu prelucrează datele cu caracter personal menționate mai sus exclusiv pe baza următoarelor temeiuri prevăzute în articolul 6 al Regulamentului General privind Protecția Datelor:

 • obligație legală
 • executarea unui contract
 • obținerea consimțământului persoanei vizate
 • interes legitim.


6. Partajarea datelor cu caracter personal cu terțe părți

Cabinetul de avocat Raluca Pocovnicu partajează datele cu caracter personal numai cu terțe părți în măsura în care este necesar pentru furnizarea serviciilor, respectând în același timp scopurile menționate mai sus și obligația legală de confidențialitate. Aceasta poate include observarea practicii de către un alt avocat, efectuarea unei expertize tehnice sau implicarea unei alte terțe părți în numele și în interesul Cabinetului de avocat Raluca Pocovnicu. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi furnizate în cadrul procedurilor (inclusiv judiciare) sau a corespondenței cu o parte adversă.

Cu terțele părți care prelucrează datele cu caracter personal în numele și în interesul Cabinetului de avocat Raluca Pocovnicu se încheie un acord de prelucrare pentru a se asigura respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor. Terțele părți care oferă servicii în calitate de responsabil cu prelucrarea datelor sunt responsabile în mod independent pentru respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor. Aceasta poate include un contabil, notar, consiliul pentru asistență juridică sau o altă terță parte implicată în scopul unui al doilea aviz sau a unui raport de expertiză.

Datele cu caracter personal nu sunt niciodată vândute terților sau furnizate în scopuri de marketing.

7. Securitatea datelor cu caracter personal

Cabinetul de avocat Raluca Pocovnicu acordă o importanță deosebită securității și protecției datelor cu caracter personal ale dvs. Sunt luate măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel adecvat de securitate, având în vedere stadiul tehnologiei. Dacă Cabinetul de avocat Raluca Pocovnicu utilizează servicii de la terțe părți, cum ar fi un furnizor IT, sunt încheiate acorduri de prelucrare pentru a stabili măsuri de securitate adecvate.

8. Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal prelucrate nu sunt păstrate mai mult decât este necesar pentru scopurile menționate mai sus ale prelucrării datelor sau în conformitate cu prevederile legale.

9. Drepturile persoanelor vizate în ceea ce privește protecția datelor

Dacă doriți să faceți o solicitare de acces, corectare, restricționare, obiecție, portabilitate a datelor sau ștergere a datelor cu caracter personal sau retragerea unui consimțământ anterior acordat, puteți trimite o astfel de solicitare utilizând detaliile de contact de pe site. Veți primi o răspuns în termen de patru săptămâni de la primirea solicitării. Pot exista situații în care Cabinetul de avocat Raluca Pocovnicu nu poate să răspundă sau să răspundă în totalitate la solicitarea dvs. ca persoană vizată, de exemplu, din cauza obligației de confidențialitate a avocaților sau a termenelor legale de păstrare.

Solicitările dvs. menționate mai sus pot fi trimise la adresa [email protected].

Pentru a ne asigura că furnizăm datele cu caracter personal către persoana corectă, vă rugăm să furnizați o copie a unui pașaport valabil, a permisului de conducere sau a unui act de identitate cu fotografie și număr de identificare suprimat în scopuri de verificare. Cabinetul de avocat Raluca Pocovnicu prelucrează doar solicitări care se referă la datele dvs. personale.

10. Social Media

Pe site-ul Cabinetului de avocat Raluca Pocovnicu (www.pocovnicu-law.com) pot fi incluse butoane și/sau linkuri pentru promovarea sau partajarea paginilor web pe rețelele de socializare sau pe site-urile terților, cum ar fi Twitter, Linkedin sau Facebook. Cabinetul de avocat Raluca Pocovnicu nu are supraveghere și nu este responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către dvs. și prin intermediul unor astfel de terțe părți. Utilizarea acestor media este, prin urmare, la propriul dvs. risc. Înainte de a utiliza serviciile terțelor părți, se recomandă citirea politicii lor de confidențialitate.

11. Modificarea Declarației de Confidențialitate

Cabinetul de avocat Raluca Pocovnicu își rezervă dreptul de a modifica conținutul acestei declarații de confidențialitate în orice moment, fără o notificare prealabilă. Modificările la declarația de confidențialitate vor fi publicate pe site-ul nostru. Vă rugăm să consultați în mod regulat site-ul nostru, www.pocovnicu-law.com.

12. Întrebări și Contact

Dacă aveți întrebări cu privire la această declarație de confidențialitate, puteți lua legătura cu dna. Raluca Pocovnicu ([email protected]). Detaliile de contact complete ale biroului nostru sunt disponibile pe site-ul nostru, https://pocovnicu-law.com.